Ekodomček

Zdravá strava

Denne pripravujeme kvalitnú stravu s preferenciou lokálnych a sezónnych bio potravín vypestovaných v ekologickom hospodárstve. K dispozícii máme vždy veľa čerstvej zeleninky a ovocia. Stravu obohacujeme o zdravé jadrá orechov, semienka a kvalitné oleje, napríklad tekvicový alebo avokádový. Na pitie podávame vodu, nesladený čaj alebo nesladené domáce šťavy.

Hravá nemčina a angličtina

Koľko jazykov vieš, toľko krát si človekom. Naši drobci sa hravou formou zoznamujú s nemčinou a angličtinou. Pomenovať ovocie, zeleninu, oblečenie a mnoho iných veci im nebude robiť problém. Pri pesničkách, básničkach a iných hrách sa im nové slovíčka hneď zapíšu do ich malých hlavičiek.

Množstvo aktivít

Tvorivé dielne, hudobné a pohybové aktivity, cvičenie, spoznávanie prírody celkom zblízka a všetkými zmyslami, divadielko, zvieratká, poníky, návštevy múzeí a výstav, veselé lekcie nemčiny, angličtiny a mnohé iné zaujímavé činnosti, pri ktorých sa detičky veľa naučia a veľa nasmejú, sú pripravené s nadšením aj pre Vaše dieťatko. S veľkáčmi chodíme na kurzy gymnastiky a plávania.

Naša škôlka sa riadi týmito zásadami:

rešpektovanie potrieb dieťatka a individuálny prístup, podpora harmonického rozvoja osobnosti dieťatka a jeho láskavé usmerňovanie
budovanie zdravej osobnosti so správnymi hygienickými návykmi, podpora sebauvedomovania a uplatňovania sa vo vzťahoch s okolím
zdravá strava - základ k zdravému životnému štýlu
preferencia prírodných materiálov použitých pri zariadení a vybavení EKOdomčeka, edukačné hračky rozvíjajúce jemnú motoriku a logické myslenie
každodenné pohybové aktivity zamerané na správne dýchanie, prevenciu chybného držania tela a zdravý telesný rozvoj
trávime veľa času na čerstvom vzduchu za každého počasia okrem extrémneho vetra a mrazu - v gumáčikoch a pršiplášťoch nám nevadí ani voda, ani blato
vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode a zvieratkám, zodpovedný prístup k životnému prostrediu a jeho ochrana, pestovanie návyku separovania odpadu a šetrenia zdrojmi

Máme otvorené od 7:30 do 18:00.

Prijímame deti už od 2 rokov.

Fungujeme počas školských prázdnin

Adaptačný pobyt

Milé maminky a tatinkovia, aby sme našim drobcom uľahčili privykanie si na pravidelný pobyt v škôlke, môžete u nás spoločne stráviť čas od 7.30 do 10.30, a tak mu uľahčiť zoznamovanie s novým prostredím. Takto budete môcť sami sledovať, ako sa dieťatku u nás páči, ako sa cíti, aké väzby si vytvára s inými spoluškôlkarmi a ako vlastne celú túto úplne novú situáciu spracúva. Adaptačný program predchádza nástupu na pravidelnú dochádzku a prebieha individuálne.

Cenník

Všetky aktivity realizované v našej škôlke (divadielka, krúžky, jazdenie na poníkoch a iné) sú súčasťou denného programu a nie sú spoplatňované osobitne. Kvalitná strava: desiata, obed a olovrant 3€. Cena tvorená sumou školného a stravného je konečná.

420 € - školné za celodenný pobyt pre deti s plienkami alebo deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť

Dopoludňajší pobyt je od 7.30 do 12.30 a popoludňajší od 12.30 do 18.00. Všetky aktivity realizované v našej škôlke (divadielka, krúžky, jazdenie na poníkoch a iné) sú súčasťou denného programu a nie sú spoplatňované osobitne. Kvalitná strava: desiata, obed 2€. Cena tvorená sumou školného a stravného je konečná.

Nemáme problém ani s dochádzkou len v konkrétne dni v týždni pričom cena bude 28€ na deň, prípadne 22€ na poldeň. Ak máte iné špeciálne požiadavky, kontaktujte nás. HITka či potravinové intolerancie nie sú u nás prekážkou plnohodnotnej dochádzky.

Kvalitná strava: desiata, obed a olovrant. Pri poldennom pobyte 2 €.

Kontakt

Pluhová 44/A

Bratislava

831 03

Slovenská republika

Monika Sitarčíková

zriaďovateľka

0903303474